بیمه پاسارگاد در شیراز

بهره مندی از شرایط

1- پرداخت بیمه عمر تا سقف پنج میلیارد ریال با پرداخت اولین قسط 2- پراخت هزینه پزشکی حادثه سالانه تا سقف صد میلیون ریال 3- پرداخت نقص عضو دراثر حادثه سالانه تا سقف یک میلیارد ریال

ادامه مطلب
بیمه پاسارگاد در شیراز

اخذ نمایندگی

1- فعالیت دریک صنعت پایدار اقتصادی 2- دریافت کارمزد مستمراز فروش بیمه تا پایان زمان بیمه نامه برای مدت 30 سال 3- تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی درمان بیمه پاسارگاد با شرایط عالی و…

ادامه مطلب
بیمه پاسارگاد در شیراز

بیمه عمر و تامین آتیه

دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت .

ادامه مطلب

راه های پرداخت بیمه های عمر


- اینترنت بانک
- تلفن : 02182891111
- ATM بانک های پاسارگاد و توسعه تعاون
- دستگاه pos پاسارگاد


ارائه خدمات مشاوره ای در بخش های


- بیمه ای
- حقوقی
- ایمنی