دریافت کد نمایندگی

x

روند جذب و اعطای نمایندگی رسمی بیمه عمر شرکت بیمه پاسارگاد :
1) تكميل فرم ثبت نام و جذب نماینده بیمه عمر.
2) بررسی فرم اطلاعات متقاضيان.
3) تماس با متقاضيانی كه فرم اطلاعات و رزومه آنها به تاييد بيمه پاسارگاد می رسد.
4) حضور متقاضيان در جلسه مصاحبه.
6) گذراندن دوره دانش تخصصی بيمه عمر بیمه پاسارگاد.
8) گـذراندن دوره تخصصی بيمه1 و2، مبانی فـروش و بازاریابی و … تـوسط تیم حرفه ای آموزش بیمه عمر پاسارگاد.
بعد ازپـرکردن فـرم و تقاضای کتبـی متقاضی و بـررسی تـوسط شـرکت با توجه به رزومه و توانایی افراد و پس از پـذیرش اولیه ، با فروش اولین بیمه عمـر و تأمین آتیه کد موقت نماینده صادر می شود. نماینـده مـوقت با فـروش سی بیمه نامه، جهت آزمـون به شرکت بیمه پاسارگاد معرفی می گردد. بعد از قبولی درآزمون نماینده موظف است پروسه اداری مربوطه را سریع پیگیـری کند که این پـروسه شامل بازکردن حساب در یکی از شعب بانک پاسارگاد ، گـواهی عـدم سوء پیشینـه و آزمایش عـدم اعتیاد و سپس عقـد قـرارداد با بیمه پاسارگاد شعبه مـرکزی جهت صـدور کـد اصلی می باشد. بعـد از گـرفتن کد اصلی ، کارمزد از طریق بیمه پاسارگاد شعبه مرکزی ، ماهانه به حساب نماینـده واریز می گردد . همچنین بعـد از گرفتن کد اصلی ، نماینده و افراد تحت تکفل ایشان می توانند تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گیرند. خانمهای نماینده هم می توانند همسر و فرزند خود را تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار دهند. بـرای هـر نماینده یک کد و رمز عبور جهت ورود به سایت کارمزدها و صدور صادر می شود.
برای اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
09171088213 و 09171380646 و 07132362646

    نام و نام خانوادگی :

    آدرس ایمیل : مدرک تحصیلی :

    شماره همراه : شماره ثابت :