استعلام آنلاین بیمه عمر

نام و نام خانوادگی :

شماره همراه :

تلفن ثابت :


ایمیل :


آدرس کامل جهت دریافت بیمه نامه عمر :

سن بیمه شده :

حق بیمه (حداقل ماهانه 200/000 ریال ) :

نحوه پرداخت :

ماهانهسه ماههشش ماههسالانه

درصد افزایش :

نیاز به افزایش ندارم5%10%15%20%25%

مدت بیمه نامه(از 5 تا 30 سال) :


در صورت از کار افتادگی فرد بیمه شده از پرداخت درصدی از حق بیمه و یا پرداخت کل آن معاف می گردد.می توانید مقدار مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

معافیت از پرداخت :

به این پوشش نیاز ندارم50%100%


خسارت تعلق گرفته درصورت از کار افتادگی(تا سقف 600/000/000 ریال)

از کار افتادگی :

به این پوشش نیاز ندارم10%25%40%


میزان سرمایه بیمه عمر تعلق گرفته به ذینفعان در صورت فوت در اثر حادثه :

سرمایه حادثه :

به این پوشش نیازی ندارم1برابر2برابر3 برابر


میزان سرمایه بیمه عمر قابل پرداخت به بیمه شده در صورت نقص عضو و از کار افتادگی:

سرمایه نقص عضو :

به این پوشش نیازی ندارم1برابر2برابر3برابر

هزینه پزشکی حادثه :

به این پوشش نیازی ندارم1برابر2برابر3برابر

سرمایه بیماری خاص (تا سقف 400/000/000 ریال) :

به این پوشش نیازی ندارم10%20%30%

پوشش آتش سوزی :

نیازی ندارم500برابر750برابر1000برابر1500برابر

شغل بیمه شده :

سابقه بیماری :