استعلام آنلاین بیمه عمر

  نام و نام خانوادگی :

  شماره همراه :

  تلفن ثابت :

  ایمیل :

  آدرس کامل جهت دریافت بیمه نامه عمر :

  سن بیمه شده :

  حق بیمه (حداقل ماهانه 200/000 ریال ) :

  نحوه پرداخت :

  ماهانهسه ماههشش ماههسالانه

  درصد افزایش :

  نیاز به افزایش ندارم5%10%15%20%25%

  مدت بیمه نامه(از 5 تا 30 سال) :

  در صورت از کار افتادگی فرد بیمه شده از پرداخت درصدی از حق بیمه و یا پرداخت کل آن معاف می گردد.می توانید مقدار مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  معافیت از پرداخت :

  به این پوشش نیاز ندارم50%100%

  خسارت تعلق گرفته درصورت از کار افتادگی(تا سقف 600/000/000 ریال)

  از کار افتادگی :

  به این پوشش نیاز ندارم10%25%40%

  میزان سرمایه بیمه عمر تعلق گرفته به ذینفعان در صورت فوت در اثر حادثه :

  سرمایه حادثه :

  به این پوشش نیازی ندارم1برابر2برابر3 برابر

  میزان سرمایه بیمه عمر قابل پرداخت به بیمه شده در صورت نقص عضو و از کار افتادگی:

  سرمایه نقص عضو :

  به این پوشش نیازی ندارم1برابر2برابر3برابر

  هزینه پزشکی حادثه :

  به این پوشش نیازی ندارم1برابر2برابر3برابر

  سرمایه بیماری خاص (تا سقف 400/000/000 ریال) :

  به این پوشش نیازی ندارم10%20%30%

  پوشش آتش سوزی :

  نیازی ندارم500برابر750برابر1000برابر1500برابر

  شغل بیمه شده :

  سابقه بیماری :