بیمه بدنه

بیمه بدنه ماشین بیمه پاسارگاد

 بیمه بدنه | پوشش‌ها و تخفیفات
بیمه بدنه یکی از اقسام بیمه خودرو است که خسارات وارد شده به اتومبیل را جبران می‌نماید. خرید این بیمه مانند بیمه شخص ثالث اجباری نیست و صاحبان خودرو تنها در صورت تمایل اقدام به خرید بیمه‌نامه و پوشش‌های اضافی آن خواهند کرد. با این وجود مزایای فراوانی که پوشش‌های مختلف این بیمه برای خودرو فراهم می‌کند، موجب شده است همواره متقاضیان فراوانی برای خرید داشته باشد.
بیمه بدنه چه مواردی را پوشش می‌دهد؟
پوشش‌های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است:
•    هر گونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک
•    سقوط، واژگونی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
ر    سرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیب‌های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا وسایل اضافی درج‌شده در بیمه‌نامه در حین سرقت)
•    خسارتی كه در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.
•    در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و لاستیک‌های خودرو نیز تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت است.
نکته: در صورت خرید بیمه بدنه بدون هیچ پوشش اضافی، کلیه خسارات ناشی از حوادث نامبرده توسط شرکت بیمه جبران خواهد شد.
پوشش‌های اضافی بیمه بدنه
در کنار پوشش‌های اصلی یک سری پوشش اضافی نیز توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شوند که خرید آنها به انتخاب مشتری صورت می‌گیرد و برای هرکدام مبلغ جداگانه‌ای به قیمت اصلی بیمه‌نامه اضافه خواهد شد. این پوشش‌ها جبران خسارت مواردی را تضمین می‌کنند که در پوشش اصلی بیمه بدنه پیش بینی نشده‌اند.
مهم‌ترین پوشش‌های اضافی بیمه بدنه عبارتند از:
پوشش سرقت در جای قطعات: خسارت ناشی از دزدی وسایل و قطعات اتومبیل در حالت توقف، تحت پوشش می‌باشد.
پوشش ایاب و ذهاب: هرگاه در اثر حادثه، خودرو به علت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نبوده و در تعمیرگاه متوقف باشد، روزانه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه‌گذار پرداخت می‌گردد. حداکثر مدت زمان پرداخت هزینه 30 روز می‌باشد.
پوشش شکست شیشه : از طریق این پوشش خسارت ناشی از شکست شیشه به هر علت جبران خواهد شد.
پوشش نوسانات قیمت : تحت پوشش قرار دادن افزایش ارزش خودرو به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله نقیله هنگام صدور بیمه‌نامه به ارزش واقعی روز بیمه‌شده باشد.
پوشش بلایای طبیعی : در این پوشش جبران خسارات ناشی از خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، آتشفشان توسط شرکت بیمه تضمین می‌شود.
پوشش رنگ – مواد شیمیایی – اسید پاشی : با داشتن این پوشش، همه خسارات ناشی از پاشیده شدن مواد اسیدی و یا رنگ و مواد شیمیایی بر روی بدنه خودرو تحت پوشش قرار میگیرد.
پوشش ترانزیت (خارج از کشور) : مربوط به خطراتی است که خارج از مرزهای کشور به وسایل نقلیه وارد می‌شود.
پوشش حذف فرانشیز : با خرید این پوشش، خسارت‌های به وجود آمده در اثر حوادث را به صورت کامل از شرکت بیمه‌گر دریافت می‌کنید، و دیگر نیازی به پرداخت مقداری از خسارت توسط شخص بیمه‌گذار نخواهد بود.fuselage

تخفیفات بیمه بدنه چگونه محاسبه می‌شود؟
تخفیفات بیمه بنده به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛
تخفیفات اصلی شامل موارد زیر است:
تخفیف خودرو صفر کیلومتر
تخفیف عدم خسارت
تخفیف نقدی: این تخفیف مربوط به پرداخت نقدی حق بیمه است .
تخفیفات فرعی شامل موارد زیر است:
•    تخفیف ارزش خودرو
•    تخفیفات گروهی
•    طرح‌های تشویقی به مناسبت اعیاد و زمان‌های خاص و …
•    تخفیف بیمه عمر و تامین آتیه
•    تخفیف سپرده گذاران بانک پاسارگاد
خسارت‌هایی که تحت پوشش بیمه بدنه قرار نمی گیرند :
خسارت‌هایی که طبق قوانین بیمه بدنه نمی‌توانند توسط شرکت‌های بیمه پوشش داده شوند شامل خسارت‌هایی است که در اثر ریسک‌های زیر بوجود آید:
جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب
خسارت‌های  مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل انفجارهای هسته‌ای
خسارت‌های عمدی توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا راننده خودرو
تعقیب و گریز از پلیس (مگر آنکه گریز از پلیس توسط فرد دیگری به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو انجام شود)
رانندگی‌ بدون گواهی‌نامه / گواهی‌نامه باطل شده / گواهی‌نامه غیر مرتبط با وسیله نقلیه (مثلا با گواهی‌نامه موتور نمی‌تواند اتومبیل براند)
نکته : تمام شدن اعتبار گواهی‌نامه به معنای باطل شدن آن نیست.
مستی و استفاده از مشروبات الکلی، مواد روان‌گردان یا مخدرها
بکسل کردن وسیله نقلیه دیگری (مگر خودروهایی است که مجاز به بکسل کردن باشند)
حمل بار بیشتر از حد مجاز
نحوه تعیین و پرداخت خسارت بیمه بدنه
•    مقدار خسارت قابل پرداخت توسط ‌بیمه‌گر تعیین می‌شود.
•    میزان خسارت بیمه بدنه براساس خسارت کلی و خسارت جزئی تعیین می‌شود.
خسارت کلی
خسارت کلی مربوط به زمانی است که خودرو به كلی از بین رفته باشد. در دو حالت خودرو دچار خسارت کلی شده است:
ا    خودرو در اثر حوادث مشمول بیمه بدنه به نحوی آسیب ببیند كه، مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های آسیب‌دیده به همراه هزینه‌های نجات از ۷۵ درصد قیمت خودرو در روز حادثه بیشتر باشد.
•    در صورت دزدیده شدن خودرو، حداقل تا ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود.
نکات مهم خسارت کلی بیمه بدنه
•    در خسارت كلی ملاک محاسبه خسارت، ارزش معاملاتی خودرو در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بیمه‌شده خواهد بود.
•    ارزش بازیافتی احتمالی و كسورات مقرر كسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود مشروط بر اینكه از كل مبلغ بیمه بیشتر نشود.
•    ارزش بازیافتی خودرو توسط ‌شرکت بیمه‌گر تعیین می‌شود.
•    در صورت عدم موافقت ‌بیمه‌گذار با ارزش تعیین شده، ‌بیمه‌گر پس از تملک خودرو و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشیز و سایر كسورات و اضافه نمودن هزینه‌های متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.
•    با پرداخت خسارت كلی، قرارداد بیمه خاتمه ‌می‌یابد.
•    چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یك سال باشد ‌حق‌بیمه سال‌های بعد به ‌بیمه‌گذار مسترد می‌شود.
•    قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلی خودرو، سند مالكیت وسیله نقلیه بیمه‌شده باید به ‌بیمه‌گر منتقل شود. چنانچه تا یك سال پس از پرداخت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالكیت آن به ‌بیمه‌گر، وسیله نقلیه مذكور پیدا شود ‌بیمه‌گر موظف است آن را با رعایت ‌آیین‌نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم ‌بیمه‌گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی كه از خسارت پرداختی كسر كرده است به وی پرداخت نماید.
خسارت جزئی
خسارت‌هایی كه زیر مجموعه تعریف خسارت کلی نباشند، خسارت جزئی محسوب می‌شود. ملاک‌های تعیین میزان خسارت جزئی شامل موارد زیر خواهد بود:
•    هزینه تعمیر
•    دستمزد تعمیرکار
•    قیمت روز لوازم تعویضی پس از كسر استهلاك و فرانشیز
•    هزینه نجات  و حمل تا حد مقرر
وظایف و تعهدات ‌بیمه‌گذار در بیمه بدنه
1- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت: دقت و صداقت در ارائه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثر هستند؛ از شروط اصلی و اساسی تنظیم قرارداد بیمه بدنه است. عدم رعایت این اصل موجب باطل شدن بیمه‌نامه می‌شود؛ در این صورت حق‌بیمه پرداخت شده، مسترد نخواهد شد.
2- پرداخت حق بیمه بدنه: در صورتی که پرداخت ‌حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و ‌بیمه‌گذار یک یا چند قسط از اقساط ‌حق‌بیمه را پرداخت نكند، ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید.
3- اعلام تشدید خطر: تغییر کاربری خودرو حتما باید به اطلاع بیمه‌گر برسد. زیرا تغییر کاربری ممکن است منجر به افزایش خطر و ریسک برای خودروی بیمه‌شده گردد. و در صورت عدم اطلاع رسانی، اگر حادثه به دلیل ریسک‌های مشدد باشد، تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و بیمه‌گر صرفا خسارت خودرو را به نسبت حق‌بیمه اولیه پرداخت می‌نماید.
4- اعلام نمودن خسارت: بیمه‌گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز كاری از تاریخ وقوع حادثه، حادثه را به بیمه‌گر اعلام نماید، و موظف است مدارک مورد نیاز و سایر اطلاعات مربوط به حادثه و تعیین میزان خسارت را در اختیار ‌بیمه‌گر قرار دهد. در صورتی كه ‌بیمه‌گذار مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند ادعای خسارت را رد نماید.
5- عدم اظهارات غیر واقعی: در صورتی که ‌بیمه‌گذار به قصد تقلب، اطلاعات نادرستی در خصوص خسارت و كیفیت وقوع حادثه به شرکت بیمه ارائه دهد و یا مدارک جعلی عرضه كند، ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند هیچ‌گونه خسارتی به بیمه‌گذار پرداخت ننماید.
6- اجتناب از وقوع حادثه یا توسعه خسارت: بیمه‌گذار باید تمام اقدامات و احتیاط‌های لازم را برای حفاظت مورد بیمه (خودرو) انجام دهد. اگر ثابت شود كه ‌بیمه‌گذار عمدا از انجام این اقدامات خودداری کرده، ‌بیمه‌گر ‌می‌تواند خسارت کمتری پرداخت نماید.
7- خودداری از جابه‌جایی خودرو: در صورت بروز حادثه ‌بیمه‌گذار باید از جابجایی خودرو خودداری نماید؛ مگر اینکه به حكم مقررات یا دستور مقامات انتظامی باشد و یا اینکه جابجایی برای نجات خودرو و کاهش خسارت صورت بگیرد.
8- عدم تعمیر خودرو بدون هماهنگی با بیمه‌گر: بیمه‌گذار نباید بدون هماهنگی با بیمه‌گر و پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت، خودروی خود را تعمیر کند.