مزایای نمایندگی فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه

 

 

pics
مزایای نمایندگی فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه

1- فعالیت دریک صنعت پایدار اقتصادی به انتخاب کارشناسان
2- دریافت کارمزد مستمراز فروش بیمه تا پایان زمان بیمه نامه برای مدت 30 سال ( آیین نامه 54 بیمه مرکزی )
3- تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی درمان بیمه پاسارگاد با شرایط عالی
4- اخذ نمایندگی فروش بیمه عمر بدون نیاز به دفتر یا محل کار ثابت
5- امکان فروش بیمه عمر و تأمین آتیه درسراسر ایران و بدون محدودیت جغرافیایی
6- دو شغله محسوب نشدن
7- برخورداری از بیمه مکمل بازنشستگی
8- برخورداری از شرایط وام خرید تجهیزات و دفتر
9- استفاده از تخفیفات و شرایط اقساطی بیمه ثالث و بدنه
10- همکاری با بهترین شرکت بیمه به انتخاب بیمه مرکزی
11- دریافت آموزش های بازاریابی و فروش بیمه
12-شرکت در کارگاههای آموزشی و همایش های بیمه ای
13- عضویت در باشگاه مشتریان بیمه پاسارگاد وبرخورداری از امکانات باشگاه
14- خدمتی صادقانه به تمامی دوستان ، آشنایان و هموطنان
15- امکان فعالیت به صورت تمام وقت یا پاره وقت