واحد مشاوره ایمنی

HSE چیست ؟

HSE مخفف کلمات health safety و environment به معنای سلامت، ایمنی و محیط زیست است. که در اصطلاح به HSE یا بهداشت حرفه ای تبدیل شده است.

HSE و بهداشت حرفه ای از ما در برابر ریسک های موجود در محل کار حفاظت میکند. کارکنان و کارفرمایان هر دو ذی نفع کنترل ریسک ها و خطرات شغلی هستند. پیمانکاران از طریق اعمال HSE به پیشرفت خود کمک میکنند و از طرف دیگر کارمندان آنها ساعات کاری مفیدتری خواهند داشت.  اما حقیقتا HSE چیست ؟

HSE علم و هنری است که بامحدود کردن ریسک ها اقدامی کارامد در راستای حفاظت از انسانها ،تجهیزات و منابع مالی برمیدارد. گاهی اشتباها تصور میشود که HSE یک حرفه ی درمانیست درحالیکه تنها بخشی از HSE درمان و دارای موقعیت های درمانیست. در واقع بهداشت حرفه ای و HSE با کاهش درمانهای تخصصی و شغلی به نفع کارفرمایان عمل میکند.

گواهینامه HSE در کنار آموزش تخصصی HSE برای پیمانکاران ضروری است. امروزه پیمانکارانی که گواهینامهHSE ندارند به راحتی از بازار رقابت حذف میشوند.

HSE و مدیریت بهداشت و سلامت در محل کار اصولی برای متوقف کردن عوامل زیان آور محیط کار است. تمام مشاغل تا حدودی دارای عوامل زیان آور هستند. HSE به کنترل این عوامل میپردازد. به طور مثال در تماس بودن با مواد خطرناک، حرکات تکراری، پوسچر نامناسب، کار در شب، ارتعاش، گرد و غبار تنها تعدادی از عوامل زیان آور محیط کار است.

کنترل بعضی از خطرات نسبت به دیگر خطرات در اولویت هستند اما به هرحال تمام خطرات باید مورد ارزیابی قرار گیرند و کنترل شوند.

اولویت بندی خطرات به ترتیب به صورت زیر است:

  • حذف خطرات محیط کار
  • جایگزین کردن
  • محدود کردن خطرات
  • اقدامات مهندسی
  • اقدامات مدیریتی
  • تجهزات حفاظت فردی

حذف خطرات محیط کار:

اولین اولویت حذف خطرات است. به طور مثال اگر یک ماده اضافی و خطرناک در محیط وجود دارد باید از محیط کار حذف شود.

جایگزین کردن مخاطرات:

در بعضی مواقع حذف خطرات امکان پذیر نیست ولی میتوان با جایگزینی یک روش یا ماده دیگر احتمال وقوع حوادث را کاهش داد یا پیامد وقوع حوادث را کاهید. به طور مثال استفاده از یک دستگاه با صدای بالا به جای استفاده از یک دستگاه نا ایمن و مرگبار.

محدود کردن خطرات:

در حالتی که جایگزینی یا حذف امکانپذیر نیست باید خطرات را در یک محدوده نگه داشت. استفاده از حفاظ ها این نوع از مواجهه با خطرات است.

اقدامات مهندسی:

استفاده از روشهای ایمن تر مهندسی در رویه های کاری و یا به روز کردن تجهیزات اقدامات مهندسی محسوب میشوند.

اقدامات مدیریتی:

اقدامات مدیریتی اخذ تصمیماتی است که باعث تغییرات در شرایط محل میشود به طور مثال نوبت کاری یا استفاده از نیروهای با تجربه جزو اقدامات مدیریتی است.

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی:

بسیاری از مدیران به اشتباه فکر میکنند تنها و اولین مرحله در HSE استفاده از تجهیزات حفاظتی است. در حالی که این مورد آخرین کاری است که در برابر خطرات باید انجام پذیرد.

 

مشاوره ایمنی

خدمات مشاوره hse به منظور ارائه آموزش و راهکار و یا اجرای سیستم مدیریتی hse در شرکتها به وجود آمده اند. یکی از مشاوره های رایج مشاوره قبل از ممیزی می باشد. برخی از متقاضیان با توجه به رشته فعالیت خود توسط مشتری ممیزی می شوند و اغلب این ممیزی ها شامل موارد hse نیز می باشد. در این صورت است که مشاوران hse به کمک این شرکتها می آیند.

خدمات مشاوره hse پیمانکاران

یکی از خدمات مشاوره hse های رایج مربوط به پیمانکاران است. خدمات hse پیمانکاران بانظر به ماهیت فعالیت ایشان تعیین میشود. پیمانکاران از سوی کارفرما موظف به انجام امور hse شغل خود هستند. بسیاری از پیمانکاران نمی دانند موارد و الزامات hse  حیطه کاری شان شامل چه نکاتی است. در این موارد از یک مشاوره HSE بهره مند می شوند.

علاوه بر این در بحث تدوین برنامه hse نیاز به راهنمایی یک متخصص دارند. پیمانکاران جهت ارزیابی ریسک و همچنین آموزش HSE می توانند از خدمات مشاوره hse کمک دریافت نمایند.

خدمات مشاوره hse شرکت های تولیدی

در شرکت های تولیدی معمولا خدمات مشاوره hse بیشتر در رابطه با مشاوره استقرار سیستم و ارزیابی ریسک و نیز تهیه الزامات کاری است.خدمات hse این دسته علائم ایمنی و تهیه روش های اجرایی است.  در دسترس گذاشتن و محل یابی تابلوها دیگر مورد این قبیلا موارد می باشد.

مشاوره ایمن سازی محل کار و کارخانه و یا مشاوره چیدمان انبار و ۵  اس در شرکتها و کارخانه ها بیشتر توصیه می شود. با بازدید از محل پروژه و کار توسط متخصص گزارش ویژه ای تهیه می شود و در اختیار شما قرار می گیرد که در آن نیازهای HSE به تفصیل بیان می شود.

خدمات مشاوره hse شرکت های خدماتی

شرکتهای خدماتی نیز از خدمات مشاوره hse بهره مند می شوند. این شرکت ها بیشتر در زمینه hse plan و آموزش hse نیازمند مشاوره تخصصی هستند. علاوه بر این مشاوره استقرار سیستم های مدیریتی hse در این مورد نیز صادق است.

 

مشاوره ایمنی

مشاوره ایمنی

مشاوره ایمنی