واحد مشاوره بیمه

شرح فعالیتهای واحد مشاوره بیمه:  

       

 • بازدید از سازمانها ، شرکتها  و اموالی که نیاز به صدور بیمه نامه دارد بنا به درخواست بیمه گذار
 • مدیریت ریسک ، شناسایی و ارزیابی نیازهای بیمه ای بیمه گذار
 • بررسی کیفی و فنی شرایط پیشنهادی
 • تعیین شرایط و پوشش های بیمه ای متناسب با نیاز بیمه گذار
 • تهیه گزارشات جهت بررسی و تصمیم گیری بیمه ای بیمه گذار
 • مشاوره و پیشنهاد و صدور بیمه نامه با بهترین شرایط
 • انجام امور اجرایی قراردادهای بیمه ای
 • اطلاع رسانی به بیمه گذار واعمال تغییرات در خواستی در بیمه نامه در صورت تغییر شرایط کمی و کیفی ریسکهای بیمه شده
 • انجام هماهنگی لازم در صورت بروز خسارت احتمالی جهت بازدید و کارشناسی مورد بیمه
 • پیگیری های لازم در هنگام بروز خسارت

 

خدمات مشاوره اي این نمایندگی عبارتست از :

 

ارائه مشاوره حضوري و تلفني در کليه موارد بيمه اي شامل :

 • درمان تکميلي کارکنان
 • عمرو حوادث کارکنان
 • عمروسرمايه گذاري گروهي
 • آتش سوزي ابنيه
 • مسئوليت مدني مديران و پروژه ها و آسانسورها و …
 • مهندسي و تمام خطر نصب و راه اندازي
 • خودروهاي سازماني و کارکنان
 • شرکت نمودن مشاور در جلسات بررسي شرايط بيمه نامه شامل:
 • تعيين پوششهاي لازم براي استعلام از شرکتها
 • پي گيري استعلام بيمه نامه هاي مورد نياز از کليه شرکتهاي بيمه اي

 

 

جهت مشاوره بيمه اي سازمان شما

 

لطفا فرم درخواست مشاوره را تکميل وارسال نماييد