پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر

insurance-for-children

پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد

در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد یا به اختصار بیمه عمر پاسارگاد ، با همکاری شرکت بیمه کمک رسان ایران (SOS) ؛ هنگامی که بیمه عمر شما بعد از گذشت شش ماه از تاریخ صدور آن و پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه عمر به ارزش بازخریدی بیش از 20/000/000 ریال برسد میتوانید از پوشش بیمه تکمیل انفرادی ، مازاد بر تعهد بیمه گر اول ، در قالب دو بخش معین شده براساس جدول زیر استفاده نمایید :

طبقه مجموع مبالغ ذخایر ریاضی تامین هزینه های بیمارستانی شامل هزینه های بستری و جراحی تامین هزینه های بیمارستانی اعمال جراحی اصلی فقط شامل قلب ، مغز ، اعصاب ، پیوند کلیه ، ریه ، کبد و مغز استخوان
1 از 20 تا 39 میلیون ریال تا سقف 20 میلیون ریال تا سقف 40 میلیون ریال
2 از 40 تا 59 میلیون ریال تا سقف 30 میلیون ریال تا سقف 60 میلیون ریال
3 از 60 تا 99 میلیون ریال تا سقف 40 میلیون ریال تا سقف 80 میلیون ریال
4 از 100 میلیون ریال به بالاتر تا سقف 50 میلیون ریال تا سقف 100 میلیون ریال

 

شایان ذکر است که بیمه تکمیل درمان انفرادی که با شرایط فوق ارائه میشود شامل هزینه های بیمارستانی مربوط به زایمان ، رفع عیوب انکساری چشم و هر نوع هزینه های سرپایی ، کلینیکی و و پاراکلینیکی و دندانپزشکی نمی باشد.
لطفا دقت داشته باشید که جهت برخوداری از مزایای بیمه درمانی فوق می بایست بیمه عمر پاسارگاد را قبلا تهیه نمایید و درنهایت پوشش های این بیمه درمان انفرادی به صورت رایگان برای شما فعال خواهد شد.