مزایای بیمه بدنه پاسارگاد

یکی از مزایای بیمه بدنه پاسارگاد داشتن واحد خسارت سیار می‌باشد که شما در زمان تصادف به راحتی می‌توانید با شرکت بیمه تماس گرفته و پیگیری کارهای بیمه در جهت پرداخت خسارت را انجام دهید. اولین کار بعد از حادثه تماس با پلیس برای داشتن گزارش پلیس و تماس با شرکت بیمه پاسارگاد است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟