بیمه مسئولیت

اهمیت خرید بیمه های مسئولیت
با توجه به گستردگي محدوده تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني مي توان گفت به نوعي كليه اقشار جامعه اعم از كارفرمايان، پيمانكاران، مهندسين ناظر – طراح و محاسب، توليدكنندگان، پزشكان و پيراپزشكان، كليه مديران (مديران مراكز آموزشي، مديران مجموعه هاي ورزشي، مديران هتل هاي مسافرتي و مراكز اقامتي،‌ مديران مهدهاي كودك، مديران شهربازي و…)،متصديان حمل و نقل، شركت هاي نصب كننده آسانسور و … به اين بيمه نياز دارند.
اين افراد مي توانند با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت وقوع حوادثي كه منشاء آن اعمال غيرعمدي همچون بي احتياطي، غفلت يا اشتباه شخص بطور مستقيم يا به دليل نظارت بر امور واگذار شده به افراد ديگر باشد، از طريق خريد بيمه نامه، مسئوليت خود را به بيمه گر منتقل كنند تا خسارت وارده به افراد زيان ديده توسط بيمه گر پرداخت شود.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟