بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی یکی از انواع بیمه عمر می‌باشد که از دیرباز در صنعت بیمه ایران در حال ارائه می‌باشد، بر اساس شرایط این بیمه نامه فرد بیمه شده اگر در طول داشتن این بیمه نامه فوت کند سرمایه خسارت بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود. این بیمه نامه مدت دار بوده و معمولا ۳۶۵ روزه می‌باشد در پایان مدت بیمه نامه برای تمدید لازم به پرداخت حق بیمه می‌باشد. پوشش این بیمه نامه برای فرد بیمه شده فقط سرمایه فوت می‌باشد و با فوت بیمه شده بهذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
✅نام دیگر بیمه عمر زمانی ژ است و از لحاظ ماهیت بیمه ای هر دو بیمه نامه یکسان می‌باشند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟