آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی

شرایط برگزاری آزمون نمایندگی بیمه مرکزی
از ابتدای سال ۹۸ و با اجرایی شدن آیین ۹۶ بیمه مرکزی دریافت کد رسمی نمایندگی بیمه های زندگی
در هر شرکت بیمه ای منوط به قبولی در آزمون و دریافت گواهینامه آن است “

مراقب بیمه؛ آزمون نمایندگی تقریبا هر ماه و به صورت رندمی در شهرهای مختلف برگزار می شود

عموم افراد که شرایط متقاضی شدن برای دریافت کد نمایندگی را طبق آیین نامه ۹۶ بیمه مرکزی دارا هستند می توانند در

این آزمون شرکت نمایند حتی اگر هیچ سابقه ای در صنعت بیمه نداشته باشند

 

https://sanaeiinsure.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87/

 

 

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟