قانون جدید بیمه ثالث

طبق بخش نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتقال تخفیف به مالک جدید خودرو امکان پذیر نمی باشد.

اما مالک قبلی خودرو می تواند تمام تخفیف های ذخیره شده را به همان نوع خودرو انتقال دهد.

این به معنی آن است که مالک قبلی خودرو باید تخفیف را از خودرو سواری به خودرو سواری انتقال دهد و نمی تواند به موتور سیکلت ، وانت ، کامیونت و یا نوع دیگری از خودرو انتقال دهد.

در متن این بخش نامه به صراحت ذکر شده در صورتی که مالک قبلی خودرو ، در زمان فروش خودرو وسیله ای نداشته باشد می تواند تخفیفات بیمه شخص ثالث خود را به خودرو همسر ، فرزندان و یا والدین خود منتقل نماید.

 

همچنین کلیه شرکت های بیمه و نمایندگی های ذیربط آنها حق دریافت کارمزد و وجهی را بابت انتقال تخفیفات بیمه نخواهند داشت.

قانون جدید ذخیره شدن تخفیف بیمه شخص ثالث .

 

 

 

این عنوان به این معنی است که دیگر با فروش و انتقال وسیله نقلیه ، تخفیفات بیمه که طی سال ها

احتیاط مالک و راننده خودرو جمع شده به یکباره از بین نخواهد رفت و همراه با خودرو منتقل نخواهد شد.

این خبر خوشحال کننده مژده ای برای رانندگان و مالکان با احتیاط است که از تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ به بعد هنگام نقل و انتقال وسایل نقلیه ، تخفیف بیمه خودرو به مالک جدید واگذار نخواهد شد.

مالک جدید با دریافت بیمه فقط روز های باقی مانده از بیمه نامه را دریافت خواهد نمود و تخفیف بیمه نامه برای مالک اصلی آن (فروشنده خودرو) محفوظ خواهد ماند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟