انتقال تخفیفات بیمه ثالث به مالکان وسیله نقلیه

1.تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده متعلق به مالک وسیله نقلیه (صاحب پلاک انتظامی وسیله نقلیه)

است و مالک میتواند بعد از انتقال خودرو،تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع منتقل کند.

 

2.مالکین وسیله نقلیه موتوری زمینی میتوانند سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث

و حوادث راننده را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع (مثلا سواری به سواری)

که متعلق به خود ،همسر،والدین یا فرزند بلاواسطه باشد،انتقال دهند.

 

3.تخفیفات مالک ،همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن قابل انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث است و در صورت در دسترس

نبودن انتقال گیرنده (اعم از وسیله نقلیه مالک،همسر، فرزند و والدین بلاواسطه وی)،این تحفیفات برای

مدت نامحدود در سوابق بیمه گر مربوطه و بیمه مرکزی نگهداری خواهد شد.

 

 

https://pasargadinsurance.ir/

 

https://www.centinsur.ir/

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟