افزایش سقف پوشش ها و تعهدات بیمه عمر پاسارگاد

*افزایش سقف پوشش ها و تعهدات بیمه عمر پاسارگاد به شرح زیر :

1.سرمایه بیمه عمر از 400 میلیون تومان به 700 میلیون تومان

2.پوشش فوت حادثه از 400 میلیون تومان به 700 میلیون تومان

3.پوشش نقص عضو و از کار افتادگی از 400 میلیون تومان به 700 میلیون تومان

4.پوشش هزینه پزشکی حادثه از 40 میلیون تومان به 70 میلیون تومان

5.پوشش بیماری های خاص از 60 میلیون تومان به 100 میلیون تومان

6:پوشش از کار افتادگی کامل و دائم از 60 میلیون تومان به 100 میلیون تومان

 

*افزایش سقف سنی بیمه شدگانن بیمه عمر و تامین آتیه از 70 سال به 80 سال افزایش یافته و همچنین پوشش حادثه برای این بازه سنی در نظر گرفته شده است:

1.پوشش فوت در اثر حادثه : دو برابر سرمایه فوت به هر علت تا 300 میلیون تومان

2:پوشش فوت و نقص عضو حادثه : یک برابر سرمایه فوت به هر علت تا 150 میلیون تومان

3:پوشش هزینه پزشکی حادثه تا سقف 30 میلیون تومان

https://sanaeiinsure.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1/

 

 

 

https://pasargadinsurance.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%aa%db%8c%d9%87/

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟