تغییر زمان برگزاری آزمون آداب مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

تغییر زمان برگزاری آزمون آداب مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ براساس اعلام پژوهشکده بیمه

? به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون آداب مورخ پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ می‌رساند. این آزمون با تغییر زمان برگزاری،

در تاریخ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ در مراکز منتخب دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟