آزمون آداب

با توجه به تقاضای مکرر داوطلبین محترم آزمون آداب

آخرین آزمون آداب در سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۹ اسفند ماه از ساعت ۱۱

در مراکز منتخب دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی متمرکز انجام خواهد شد
داوطلبین گرامی جهت ثبت نام از تاریخ ۷ تا ۹ اسفند نسبت به ثبت نام اقدام نموده

جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ ۱۷ اسفند ماه به سایت آزمون پژوهشکده بیمه مراجعه نمایند

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟