نرخ دیه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین انواع مجازات هایی که برای برخی از جرایم ، در قانون مجازات اسلامی ، در نظر گرفته شده ، دیه می باشد . 

دیه در ماده 448 قانون مجازات اسلامی ، تعریف شده که بر اساس ماده مذکور : ” دیه مقدر ، مال معینی است که

در شرع مقدس ، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو ، یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی

که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است ” .

دیه، مالی است که در شرع ، برای جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی ، در مواردی

که به هر جهتی قصاص امکان ندارد ، مقرر شده است

نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ ، در ماه های غیر حرام یا عادی ، 900 میلیون تومان و

در ماه های حرام ، معادل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان می باشد. نحوه تعیین دیه سال 1402 ، توسط رئیس قوه قضاییه می باشد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟