نرخ دیه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰3

یکی از مهم ترین انواع مجازات هایی که برای برخی جرایم،در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده دیه می باشد.

دیه در ماده 448 قانون مجازات اسلامی، تعریف شده که بر اساس ماده مذکور:” دیه ، مقدار مال معینی است که

در شرع مقدس، به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس،عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است”.

نرخ دیه کامل انسان در سال 1403 در ماه های غیر حرام و عادی 1 میلیارد دویست میلیون تومان

و در ماه های حرام ،معادل 1 میلیارد هشتصد میلیون تومان می باشد . نحوه تعیین دیه سال 1403 توسط رئیس قوه قضاییه می باشد.

 

http://www.sanaeiinsure.com

 

https://pasargadinsurance.ir/

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟