قانون جدید انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

در قانون جدید  سال 1400 امکان انتقال تخفیف در زمان فروش خودرو وجود ندارد. به این معنا که دیگر داشتن تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو امتیاز نیست  . و هیچ تخفیفی به خریدار منتقل نمی‌شود.

این قانون در راستای راننده محور شدن بیمه شخص ثالث ایجاد شده است. در قانون جدید فروشنده خودرو می‌تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی دیگر خود انتقال دهد .یا آن را تا زمان خرید خودرو برای خود حفظ کند. البته به طور متوسط تا یکسال می‌توانید این تخفیف را حفظ کنید.

علاوه بر این فرد می‌تواند تخفیف خود را به خانواده درجه یک خود یعنی والدین، همسر و فرزندان منتقل کند. امکان انتقال تخفیف بین دو خودرو که به نام یک فرد هستند هم وجود دارد .اما برای این انتقال باید پلاک و سند و بیمه‌نامه‌ی دو خودرو، همه به نام یک فرد باشند. و مبنای محاسبه تخفیف جدید، تخفیف بیشتر است. برای مثال اگر یک خودرو 50درصد تخفیف داشته باشد و یک خودرو 20درصد، پس از انتقال، تخفیف نهایی همان 50درصد است و تخفیف‌ها باهم جمع نمی‌شوند.

همچنین در زمان انتقال تخفیف به خودروی خود فرد یا خانواده درجه یک .کاربری دو خودرو باید یکسان باشد. یعنی برای مثال امکان انتقال تخفیف خودروی سواری به خودرو با کاربری تاکسی وجود ندارد.

از دیگر قوانین مصوبه در بیمه شخص ثالث امکان پرداخت خسارت بدون کروکی می‌باشد. بر اساس این قانون خسارت های مالی که کمتر یا برابر با ۱۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ اتفاق بیافتد برای خسارت نیازی به کروکی ندارند.

در این قانون اگر خودرویی تا زمان تمدید بیمه نامه تعویض پلاک داشته باشد .تخفیفات بیمه نامه ثالث قبل به پلاک جدید قابل انتقال نمی باشد مگر مواردی که بیمه گذار هر دو خودرو یکسان باشد.

اگر خودروی قبلی تان را فروخته اید و خودروی جدیدی را خریده‌اید که صفر است .می توانید تخفیات عدم خسارت چندین ساله خودروی قبلی را به خودروی جدید منتقل کنید.

اگر خودروی شما اسقاط و فرسوده شده و خودرویتان را فروخته اید و خودروی جدید خریداری کرده اید .می‌توانید با استفاده از قانون جدید بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰ همه تخفیفات عدم  خسارت چندین ساله خود را به خودروی جدیدتان منتقل کنید.

بیمه شخص ثالث شیراز

در صورت توافق فروشنده و خریدار ، انتقال تخفیف ها به خریدار امکان پذیر است ؟

متاسفانه بر اساس ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث تخفیفات عدم خسارت متعلق به مالک وسیله نقلیه (فروشنده) است و در صورت فروش حتی با توافق طرفین به خریدار منتقل نمی‌شود.

تفاوت قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم 

در قانون جدید بیمه های عمر هدف خود شخص بیمه گذار است و خودرو در بیمه های ثالث رتبه دوم از لحاظ پرداخت خسارت را دارد و تمامی خسارت‌ها و تخفیفات بر اساس مشخصات بیمه گذار در سیستم ثبت می‌شود.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟