بایگانی برچسب برای شرایط انتقال بیمه شخص ثالث خودروهای اسقاطی و فرسوده به خودروی جدید

قانون جدید انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در قانون جدید  سال 1400 امکان انتقال تخفیف در زمان فروش خودرو وجود ندارد. به این معنا که دیگر داشتن تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو…
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟